Nguyễn Thanh Hùng

Blog chia sẻ những thông tin bổ ích cho mọi người

Tháng: Tháng Sáu 2019

Cách test kiểm tra khi mua Action cam gopro hero cũ

Hồi mới bắt đầu chơi Action cam tôi tham khảo ti tỉ các hãng. Cuối cùng chốt đến Eken Store ở Ngã 4 Sở làm con H9r chơi tạm nhưng hôm đấy quán không còn 1 con nào.Nên thôi quyết…